ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Οδός Κώστενας 2-4,
(Κεντρική Πλατεία Απ. Φιλίππου)
4470 Άρσος,
Λεμεσός

Τ.Θ. 51935,3509 Λεμεσός

Τηλ: (+357) 25817000 / (+357) 97889999

Φαξ: (+357) 25736550

Email: info@arsorama.com.cy